Půjčovna sportovního vybavení

Sport a aktivní odpočinek

Areál Skiland nabízí široké portfolio volnočasových aktivit jak venkovních, tak vnitřních. Půjčovna se nachází v nedaleké obci Ostružná – 2,5 km od penzionu.
Z našich aktivit si jistě vybere každý!

Půjčovna Skiland

Vaše kolo, dětský vozík za kolo, koloběžka, sportovní kočárek, skákací boty, trekové hole, sněžnice zůstali doma? :)) Nevadí, půjčte si sportovní vybavení u nás.

Objednávky a rezervace provádějte na tel. 777 254 542 nebo email skiland@skiland.cz.

 

Ceník

Kolo - 1/2 dne250 Kč
Kolo - celý den350 Kč
Dětský vozík za kolo - 1/2 dne150 Kč
Dětský vozík za kolo - celý den250 Kč
Dětský sportovní kočárek - 1/2 dne100 Kč
Dětský sportovní kočárek - celý den150 Kč
Dětské odrážedlo - 1/2 dne100 Kč
Dětské odrážedlo - celý den150 Kč
Koloběžka - 1/2 dne150 Kč
Koloběžka - celý den250 Kč
Trekové hole - 1/2 dne100 Kč
Trekové hole - celý den150 Kč
Skákací boty - 30 min.80 Kč

Otevírací doba

pátek - sobota8:00 - 20:00

Mimo sezónu dle telefonické nebo e-mailové domluvy.

Speciální cena pro naše ubytované klienty.

Výpůjční řád

  1. Sportovní vybavení půjčujeme po předložení dokladu totožnosti
  2. Zapůjčené věci jsou majetkem půjčovny.
  3. Klient si půjčuje sportovní vybavení na vlastní nebezpečí a prohlašuje, že je způsobilý ho používat. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
  4. Poplatek za vypůjčení je nevratný.
  5. Opravy plynoucí z běžného opotřebení jsou hrazeny půjčovnou.
  6. Klient zodpovídá za případné způsobené škody na vybavení a je povinen zaplatit náklady na opravu a další škody z toho plynoucí.
  7. Klient odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčené věci v plné výši.
  8. V případě nedodržení sjednané doby výpůjčky vybavení, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení.
  9. Podpisem klient stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výpůjčním řádem.

Při zapůjčení vybavení je třeba složit vratnou zálohu dle ceníku. Tento obnos bude navrácen při vrácení vybavení. Může být použit na úhradu případných škod na zapůjčeném vybavení, případně na úhradu poplatků za pozdní vrácení. Výše depozitu může být stanovena individuálně.

Zarezervujte si pobyt