Sněžnice

Sport a aktivní odpočinek

Areál Skiland nabízí široké portfolio volnočasových aktivit jak venkovních, tak vnitřních. Sportoviště se nachází v nedaleké obci Ostružná – 2,5 km od penzionu.
Z našich aktivit si jistě vybere každý!

Sněžnice

V případě, že neumíte lyžovat a nechcete se vzdát zimních sportů, sněhu a zasněžených kopců, máme pro vás řešení! Chůze na sněžnicích. Pohyb na sněžnicích umožňuje všem bez rozdílu věku, zkušeností a speciálních technik nebo lyžařské výbavy provádět výlety do přírody v zimním období. Proč vyzkoušet sněžnice?? 

 • snadno s nimi budete stoupat do kopců 
 • budete sami od šílenství na sjezdovkách a hádek ve stopě s pejskaři
 • sněžnice nejednou, ani nekloužou a tak se nemusíte bát z kopce rychlosti
 • sněžnice nejsou drahé, pokud se nebudete pohybovat v lavinovém terénu, nepotřebujete žádné další speciální vybavení
 • nepotřebujete se učit žádné speciální techniky, po hodině dvou už budete profesionálové
 • pohyb na sněžnicích není závislý na upraveném terénu
 • můžete se pohybovat bezpečně i v lesích (na lyžích nemusí kličkování mezi stromy skončit úspěchem)
 • sněžnice jsou daleko skladnější, lehčí, univerzálnější v použití, není třeba mazání a složité seřizování a není potřeba speciální údržba

Objednávky a rezervace

Objednávky a rezervace provádějte na tel. 777 254 542 nebo email skiland@skiland.cz.

Ceník

Sněžnice + hole, po 16:00 + čelovka

8:00 - 13:00150 Kč
8:00 - 16:00250 Kč
13:00 - 16-00100 Kč
16:00 - 20:00200 Kč
08:00 - 20:00300 Kč

Otevírací doba (v sezóně)

denně8:00 - 20:00

Mimo sezónu dle telefonické nebo e-mailové domluvy.

S kartou Jeseníky RegionCard poskytujeme na půjčovné od 13:00 - 16:00 1+1 sněžnice zdarma. 

Výpůjční řád

 1. Sportovní vybavení půjčujeme po předložení dokladu totožnosti. U elektrokol požadujeme dva doklady totožnosti.
 2. Provozní doba půjčovny je 8:00 až 18:00 hod. Předmět výpůjčky musí být každý den vrácen zpět. Vypůjčení přes noc není možné.
 3. Poplatek za vypůjčení je nevratný.
 4. Opravy plynoucí z běžného opotřebení jsou hrazeny půjčovnou.
 5. Klient si půjčuje sportovní vybavení na vlastní nebezpečí a prohlašuje, že je způsobilý ho používat. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
 6. Při zapůjčení vybavení je třeba složit vratnou zálohu dle ceníku. Tento obnos bude vrácen při vrácení vybavení. Může být použit na úhradu případných škod na zapůjčeném vybavení, případně na úhradu poplatků za pozdní vrácení. Depozit může být stanoven individuálně. Zástavou se rozumí pouze hotovost.
 7. V případě nedodržení sjednané doby výpůjčky vybavení, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sazby denního nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení.
 8. Klient odpovídá za ztrátu nebo úplné zničení zapůjčené věci. V tomto případě je povinnen uhradit plnou pořizovací cenu věci.
 9. Zapůjčené věci jsou majetkem půjčovny. Věci je nutno vracet v čistém stavu, v opačném případě může být účtován poplatek za vyčištění.
 10. Klient zodpovídá za případné způsobené škody na vybavení a je povinen zaplatit náklady na opravu a další škody z toho plynoucí.
 11. V případě zjištěného poškození se sepíše ručně protokol z druhé strany tohoto zápůjčního listu, kde se uvedou zjištěné skutečnosti, způsob nápravy, datum a podpisy obou stran.
 12. Podpisem klient stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výpůjčním řádem a že se jím bude řídit.

Zarezervujte si pobyt